Skip to content

Soepel herstructureren: een uitleg over Workday reorganisaties

Een reorganisatie kan complex zijn. Voordat de plannen uitgevoerd kunnen worden, moet er veel data worden verzameld en uitgebreide analyses worden uitgevoerd. Het is belangrijk dat je HR-partners en zakelijke leidinggevenden hierbij betrokken worden om goed te inventariseren wat er allemaal aangepast moet worden. Deze handleiding voor Workday-reorganisaties kan je daarbij helpen. 

 

Data verzamelen en analyseren 

Deze fase is bedoeld om een antwoord te krijgen op de volgende vragen voor toezichthoudende organisaties of werknemers: 

 

Voor toezichthoudende organisaties 

Zijn er nieuwe toezichthoudende organisaties nodig? (Er wordt bijvoorbeeld een nieuw team samengesteld voor een werknemer die nog niet eerder manager is geweest.) In dat geval heb je de volgende vereiste informatie nodig: 

 • Details (datum beschikbaarheid, naam, code, zichtbaarheid, primaire locatie) 

 • Personeelsmodel 

 • Roltoewijzingen (manager, eigenaar, hiërarchie-eigenaar) 

 • Organisatietoewijzingen (toegestaan en standaard) 

 

Moeten bestaande toezichthoudende organisaties worden aangepast? Bijvoorbeeld: 

 • Een nieuwe bovenliggende organisatie toewijzen (als de hiërarchiestructuur verandert en de organisatie rapporteert aan de manager van een andere manager) 

 • Een nieuwe managerrol toewijzen (als het team hetzelfde blijft maar door een nieuwe werknemer wordt gemanaged) 

 • Als andere gegevens van de organisatie veranderen (de naam, primaire locatie, organisatietoewijzingen) 

Moeten bestaande organisaties gedeactiveerd worden? (als de organisatie niet meer nodig is, geen actieve leden of open vacatures heeft, of lopende personeelsacties heeft)   

 

Voor werknemers: 

Welke werknemers krijgen een andere functie? 

Voor degenen die een andere functie krijgen: 

 • Moeten er nieuwe functies worden gecreëerd? 

 • Moeten de functiegegevens van bestaande functies worden bijgewerkt? 

 • Moeten er functies worden gesloten? 

 • Welke werknemers gaan er naar een nieuwe manager/toezichthoudende organisatie? 

 • Als de werknemer een manager is, gaat zijn of haar toezichthoudende organisatie ook naar de nieuwe leidinggevende? 

 • Welke andere functiegegevens moeten worden bijgewerkt? (functieprofiel, werklocatie, gepland aantal uren per week, vergoeding) 

 • Worden organisatietoewijzingen bijgewerkt? (businessunit, bedrijf, kostenplaats, aangepaste organisaties, regio) 

 • En ten slotte, wat is de ingangsdatum van de reorganisatie? 

Als je antwoord hebt op al deze vragen, heb je een goed begin voor de inventarisatie van wat er allemaal aangepast moet gaan worden.

Related Insights


Succesverhaal van een klant: Sanofi

Toen de beslissing genomen werd om de HR-processen te moderniseren, had Sanofi in alle landen verschillende HR-systemen en -processen. Om zijn bedrijf één goed mogelijk uit te werken en optimaal te benutten, had nodig om alle systemen en processen te ondersteunen.

Standaardisatie voor de payroll- en HR-systemen van Repsol

Repsol gebruikte SAP als payrollsysteem in 10 landen. Het systeem werd meer dan 20 jaar geleden geïmplementeerd en was dus ontworpen volgens het payrollmodel uit die tijd.